دانلود زیرنویس فارسی T Ara Day By Day Dance Ver1 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) :
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
T Ara Day By Day Dance Ver
Color Coded (رنگ اختصاصی برای هر عضو) ///// YouTube Link ::::::: http://www.youtube.com/watch?v=kb6mCsvLqP0 /////// سخن مترجم :: از اینکه بخش های ابتدایی و انتهایی سخن خوانندگان گروه با طرفداران خود بصورت کامل ترجمه نشده پوزش میخواهم چراکه اینجاب تاجایی که زبان کره ای رو فرا گرفته بودم ترجمه کردم
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )