Teenage Mutant Ninja Turtles Third Season

دانلود زیرنویس فارسی سریال Teenage Mutant Ninja Turtles Third Season


teenage mutant ninja turtles فصل 3 season-3 s03 فصل سوم لاک پشت های نینجا فصل سوم


40 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : چهار لاک پشت های نینجا، جهش یافته توسط ماده بیگانه مرموز، باید از فاضلاب می خیزند و دفاع از شهرستان خود را در برابر نیروهای شیطانی از هر دو در گذشته و حال.
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
Teenage Mutant Ninja Turtles S03 Persian Subtitle [E19 - 26]
Downloadha.Com | @GalaxSub :مترجم
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Teenage.Mutant.Ninja.Turtles.2012.S03E02.WEB-DL.[worldsubtitle.in]
کاری از جهان زیرنویس
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Teenage.Mutant.Ninja.Turtles.2012.S03E01.WEBRip[worldsubtitle.in]
کاری از تیم ترجمه جهان زیرنویس
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
teenage.Mutant.Ninja.Turtles.2012.S03E04.480p.WEB-DL.X264-mrs_Iran-Film
من فقط هماهنگ کردم
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
TMNT.2012.S03E09.ReturnToNewYork.By.MeDiA[worldsubtitle.in]
ترجمه هماهنگ قسمت نهم فصل سوم کاری از گروه ترجمه جهان زیر نویس MeDiA
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
TMNT 2012 S03E11.The pig and the no.ByMeDiA
زیرنویس فارسی هماهنگ با نسخه بدون آرم شبکه جهان زیرنویس www.worlsubtitle.in مترجم MeDiA
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
TMNT 2012 S03E17.Meet.Mondo.Gecko.by.MeDiA
زیرنویس هماهنگ با نسخه های آرم دار و بدون آرم MeDiA ترجمه
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Teenage.Mutant.Ninja.Turtles.2012.S03E16.Clash.of.the.Mutanimals.By.MeDiA[www.worldsubtitle.in] Teenage.Mutant.Ninja.Turtles.2012.S03E16.Clash.of.the.Mutanimals
زیرنویس هماهنگ نبرد حیوانات جهش یافته
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Teenage Mutant Ninja Turtles 2012 S03 E21
کاری از گروه ترجمه ی وبسایت هواداران لاک پشت های نینجا tmntfans.ir Matin : مترجم
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
TMNT - S03 - All Episodes
►کلیت زیرنویس فصل سوم◄
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Teenage.Mutant.Ninja.Turtles.2012.S03E16.480p.HDTV.X264_IranFilm
من فقط هماهنگ کردم
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
TMNT 2012 S03E25-E26 Webrip 720p-DLHA
(www.Downloadha.com)
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
TMNT 2012 S03E24 Webrip 720p-DLHA
(www.Downloadha.com)
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
TMNT 2012 S03E23 Webrip 720p-DLHA
[www.tmntfans.ir]
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
TMNT 2012 S03E12E13.Battle for New York.By.MeDiA[www.worldsubtitle.in]
زیرنویس فارسی هماهنگ اپیزود دوازدهم و سیزدهم فصل سوم MeDiA مترجم WWW.WORLDSUBTITLE.IN
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
TMNT 2012 S03E11.The pig and the no.ByMeDiA
زیرنویس فارسی هماهنگ با نسخه با آرم شبکه جهان زیرنویس www.worlsubtitle.in مترجم MeDiA
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Teenage.Mutant.Ninja.Turtles.2012.S03E10.480p.HDTV.X264-rmt_IranFilm
من فقط هماهنگ کردم
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Teenage.Mutant.Ninja.Turtles.2012.S03E09.480p.HDTV.X264-rmt_IranFilm
من فقط هماهنگ کردم
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Teenage.Mutant.Ninja.Turtles.2012.S03E10.Serpent.Hunt.By.MeDiA TMNT.2012.S03E10.Serpent.Hunt.By.MeDiA
زیرنویس هماهنگ اپیزود دهم فصل سوم لاکپشتهای نینجا MeDiA WWW.WORLDSUBTITLE.IN
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
TMNT.2012.S03E15.The.Noxious.Avenger.By.MeDiA.[www.WORLSUBTITLE.in]
اپیزود پانزدهم فصل سوم- انتفامجوی سمی هماهنگ با نسخه بدن آرم
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )