دانلود زیرنویس فارسی فیلم V Live Exo


The Formosan Macaque-Mao-Mao Lien and Her Friend (1991)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : این فیلم بر محور یک گروه از formosan macaques بود که تحت نظارت و تحقیق در kenting حفاظت از حیات وحش منطقه در طول پنج سال گذشته است. آن است که با تمرکز بر ...
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است