نام دسته
توضیحات دسته
تعداد زیر نویس
x-tv (ekkusu)
1
x company
18
x company فصل 2 season-2 s02 فصل دوم
22
x company فصل 3 season-3 s03 فصل سوم
3
x - complete series
0
XX (ekusu kurosu): makyô densetsu (2007)
0
XX (ekusu kurosu): makyô densetsu (2007)
0
x factor uk
0
X gêmu (2010)
0
x-men
2
X-Men 2 (2003) X2
19
X-Men: Apocalypse (2016)
31
X-Men: Dark Phoenix (2019) Dark Phoenix
16
X-Men: Days of Future Past (2014)
51